JPCBrain

AHMEKT

AHMEKT

Η συσκευή JPC Brain σχεδιάστηκε & υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «ΑΗΜΕΚΤ – Ανάπτυξη εξειδικευμένης φορητής συσκευής για τον έλεγχο και την αποσφαλμάτωση ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου κιβωτίων ταχυτήτων & πετρελαιοκινητήρων» της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ» και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ),  (Κωδικός έργου Τ2ΕΔΚ-04223). 

Περίληψη έργου

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής πρότασης είναι η ανάπτυξη μιας εξειδικευμένης φορητής συσκευής για τον έλεγχο και την αποσφαλμάτωση ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου κιβωτίων ταχυτήτων και πετρελαιοκινητήρων.
Χρησιμοποιώντας τη συσκευή αυτή, ο χρήστης θα μπορεί να παίρνει τον έλεγχο αυτόματων υδραυλικών κιβωτίων ταχυτήτων διαφόρων κατασκευαστών, που χρησιμοποιούνται σε μηχανήματα έργων και λεωφορεία προς το παρόν αλλά και σε επιβατικά οχήματα στο μέλλον. Επίσης, θα μπορεί να εκκινεί και να ελέγχει ηλεκτρονικούς πετρελαιοκινητήρες εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιούνται σε μηχανήματα έργων, σκάφη, ηλεκτρικές γεννήτριες και πάσης φύσεως μηχανήματα και οχήματα. Τέλος, θα μπορεί να ελέγχει με απόλυτη ακρίβεια, όμοια του κατασκευαστή, πάσης φύσεως αναλογικές ή ψηφιακές υδραυλικές βαλβίδες.

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής πρότασης είναι η ανάπτυξη μιας εξειδικευμένης φορητής συσκευής για τον έλεγχο και την αποσφαλμάτωση ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου κιβωτίων ταχυτήτων και πετρελαιοκινητήρων. Χρησιμοποιώντας τη συσκευή αυτή, ο χρήστης θα μπορεί να παίρνει τον έλεγχο αυτόματων υδραυλικών κιβωτίων ταχυτήτων διαφόρων κατασκευαστών, που χρησιμοποιούνται σε μηχανήματα έργων και λεωφορεία προς το παρόν αλλά και σε επιβατικά οχήματα στο μέλλον. Επίσης, θα μπορεί να εκκινεί και να ελέγχει ηλεκτρονικούς πετρελαιοκινητήρες εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιούνται σε μηχανήματα έργων, σκάφη, ηλεκτρικές γεννήτριες και πάσης φύσεως μηχανήματα και οχήματα. Τέλος, θα μπορεί να ελέγχει με απόλυτη ακρίβεια, όμοια του κατασκευαστή, πάσης φύσεως αναλογικές ή ψηφιακές υδραυλικές βαλβίδες.

Προκειμένου να υλοποιηθούν οι παραπάνω στόχοι, θα συμπράξουν οι:

α) JPC Transmission Service, η μόνη εταιρεία αφοσιωμένη στην επισκευή αυτόματων κιβωτίων βαρέως τύπου στην Ελλάδα,

β) Η εταιρεία KΕΝΟΤΟΜ, που είναι μια νέα και πολύ δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία στο χώρο των ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου στην αυτοκινητοβιομηχανία,

γ) η RDC Informatics, που διανύει ήδη δύο δεκαετίες επιτυχημένης πορείας στην αγορά Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών,

δ) η Innosophy, που διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών έρευνας στο πεδίο των τεχνολογιών πληροφορικής κι επικοινωνίας, καθώς και υπηρεσιών επιχειρηματικής ανάπτυξης και

ε) η Innoesys Innovative Embedded Systems ΙΚΕ, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της είναι η προώθηση και υλοποίηση νέων καινοτόμων προϊόντων, η διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος με προϊόντα ανάπτυξης πρωτοτύπων, ο σχεδιασμός και η κατασκευή προϊόντων ηλεκτρονικών συστημάτων και η προώθησή τους στην αγορά.

Για την υλοποίηση του έργου, έχουν εκπονηθεί 6 ενότητες Εργασίας (ΕΕ), όπως περιγράφονται παρακάτω:

 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πρωτοτύπου
 • Δοκιμές και Δημιουργία “Version B”
 • Πιστοποίηση, Επανασχεδιασμός και Τελική Έκδοση
 • Τεκμηρίωση τελικού προϊόντος
 • Δράσεις καινοτομίας
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις

Εκτιμάται ότι τα αποτελέσματα του έργου θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων που θα τα χρησιμοποιούν και θα τους προσφέρουν μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

espa-me-th-sugxrimatodotisi-tis-elladas-kai-tis-evropis

Αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου

Ζώντας σε μια εποχή όπου ο ρυθμός ανάπτυξης της τεχνολογίας είναι συνεχώς αυξανόμενος, έχει δημιουργηθεί για πρώτη φορά ένα τόσο τεράστιο κενό ανάμεσα στην τεχνολογία που χρησιμοποιούμε όλοι καθημερινά και στην ικανότητα των τεχνικών να την κατανοήσουν, να την ελέγξουν και να την επιδιορθώσουν σε περιπτώσεις αστοχίας. Ήδη όλα τα οχήματα εξοπλίζονται με δεκάδες ECU, εκατοντάδες αισθητήρες και χιλιόμετρα καλωδίων, χωρίς να μπορούν οι τεχνικοί να καταλάβουν τις αρχές λειτουργίας όλων αυτών των συστημάτων. Οι βιομηχανίες του χώρου προσπαθούν με ενσωματωμένες ρουτίνες να καθοδηγούν απόλυτα τους τεχνικούς μέσω κωδικών σφαλμάτων, και σε πολλές περιπτώσεις δεν επιτρέπουν την επισκευή υποσυστημάτων, αλλά επιβάλλουν την αντικατάστασή τους και την επιστροφή του ελαττωματικού στο εργοστάσιο. Όλο και περισσότερο συμβαίνει να επισκεφθούμε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο για το αυτοκίνητό μας με κάποιο παράπονο για την απόδοσή του και η απάντηση που παίρνουμε είναι: “Αφού δε βγάζει σφάλμα λειτουργεί σωστά, δε μπορούμε να κάνουμε κάτι.” Σίγουρα οι κατασκευαστές δεν είχαν αυτό στο μυαλό τους όταν σχεδίαζαν τα συστήματα ελέγχου, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου μας. Η δική μας προσπάθεια αναφέρεται σε όλους εκείνους τους τεχνικούς οι οποίοι θέλουν να πάρουν τον έλεγχο του κιβωτίου ταχυτήτων ή του κινητήρα αλλά δεν τους επιτρέπεται λόγω των ηλεκτρονικών. Με τη δική μας λοιπόν συσκευή, εισερχόμαστε στα βασικά στοιχεία ενός κιβωτίου ταχυτήτων, τα ελέγχουμε αυτόνομα και τελικά παίρνουμε με απλό τρόπο την τεχνολογία στα χέρια μας και μοιράζουμε αυτή τη δυνατότητα σε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που έχουν ικανότητες να κατανοήσουν και να επιδιορθώσουν προβλήματα, αλλά τους δυσκολεύουν τα πολλά ηλεκτρονικά. Το αποτέλεσμα θα είναι μια εκ νέου μάθηση με πολύ απλό τρόπο των βασικών στοιχείων των κιβωτίων ταχυτήτων, όσο πολύπλοκα και αν φαίνονται, και η αξιοποίηση του επιμέρους ελέγχων για τη διάγνωση προβλημάτων ή την απόκτηση του ελέγχου του κιβωτίου. Μειώνουμε δραστικά τις απαιτούμενες εργατοώρες αλλά και το επίπεδο τεχνογνωσίας των τεχνικών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σε κάποιες στιγμές μπορεί να είναι κρίσιμο να δοθεί άμεσα λύση. Δίνουμε επιπλέον επιλογές στους πελάτες των μεγάλων κατασκευαστών μηχανημάτων έργων ώστε να μην είναι απόλυτα εξαρτημένοι από τους διαγνώστες των κατασκευαστών ή/και τον εξοπλισμό που όπως ήδη είπαμε πολλές φορές, δεν είναι διαθέσιμος προς πώληση. Θα δημιουργήσουμε επίσης τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εξέλιξη στο μέλλον επιπλέον δυνατοτήτων που θα δρουν προσθετικά στο προϊόν μας, όπως ο σχεδιασμός και η κατασκευή διατάξεων για τον πειραματικό έλεγχο της ορθής λειτουργίας κάθε αναλογικής ηλεκτροϋδραυλικής βαλβίδας και αισθητήρα σε συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης ίδιες με τις πραγματικές, ώστε να υπάρχει η μεμονωμένη επιβεβαίωση πριν την τοποθέτησή τους στο κιβώτιο ταχυτήτων. Θα μπορούσαμε επίσης στο μέλλον να κατασκευάσουμε κατάλληλες διατάξεις για την εκκίνηση των ECU τόσο των κιβωτίων ταχυτήτων, όσο και των κινητήρων σε περιβάλλον εργαστηρίου (όχι επάνω στο μηχάνημα) για την εξακρίβωση της ορθής τους λειτουργίας, την ανάγνωση του ιστορικού σφαλμάτων τους, ή ακόμη και τον επαναπρογραμματισμό τους. 

Οι εταίροι της σύμπραξης του έργου ΑΗΜΕΚΤ

Η εταιρία KENΟTOM είναι μια νέα και πολύ δυναμικά αναπτυσσόμενη, αμιγώς Ελληνική εταιρία, με καθαρά εξαγωγική δραστηριότητα. Ιδρύθηκε το 2014 και διοικείται από Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς (με μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους) που δραστηριοποιήθηκαν επί σειρά ετών στο χώρο των ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου συμβατικής (βενζινοκίνητης/πετρελαιοκίνητης) και ηλεκτρικής αυτοκίνησης, ως εργαζόμενοι στους μεγαλύτερους προμηθευτές τέτοιων συστημάτων στην κεντρική Ευρώπη. Ξεκινώντας με δύο άτομα, απασχολεί σήμερα πάνω από 70 εργαζομένους. Έχει ένα πολύ αξιόλογο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, στελεχωμένο από ένα άρτια καταρτισμένο και με βαθιά γνώση και εμπειρία επιστημονικό/ερευνητικό προσωπικό, σε μεγάλη πλειοψηφία Διπλ. Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών, που ξεπερνάει τα 60 άτομα. Στους πελάτες της συγκαταλέγονται μερικοί από τους μεγαλύτερους προμηθευτές ηλεκτρονικών της αυτοκινητοβιομηχανίας (Continental, Magna και άλλοι) και οι τελικοί πελάτες των ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου είναι οι μεγαλύτερους αυτοκινητοβιομηχανίες (AUDI, VW, Daimler και άλλες). Ακόμη, συνεργάζεται σε ερευνητικό επίπεδο με διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού για ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για τις ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου και διατηρεί στενές σχέσεις με πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα της βορείου Ελλάδας, μέσω προγραμμάτων πρακτικής, διπλωματικές, χορηγίες διδακτορικών και χορηγίες ερευνητικών φοιτητικών ομάδων όπως η Aristurtle. Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικό ποσοστό του μόνιμου προσωπικού προήλθε κατόπιν συνεργασίας σε επίπεδο Πρακτικής Άσκησης ενώ το 2017 κέρδισε το βραβείο καλύτερης πρακτικής άσκησης από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Για την επιτυχία της ΚΕΝΟΤΟΜ δημοσιεύτηκαν διάφορα άρθρα στα ελληνικά ΜΜΕ όπως και στην κρατική Γερμανική τηλεόραση. Δραστηριοποιείται στο χώρο της ανάπτυξης ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου για την αυτοκινητοβιομηχανία. Ειδικότερα, διαθέτει σημαντική γνώση, ερευνητική εμπειρία και τεχνογνωσία στο σχεδιασμό, μελέτη, ανάπτυξη, δοκιμές, και κατασκευή ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου διαφόρων τμημάτων του βενζινοκίνητου/πετρελαιοκίνητου και ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου (αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, ηλεκτρονικός έλεγχος αντλίας λαδιού) αλλά και προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού – Advanced Driver Assistance Systems(ADAS) σε επίπεδο σχεδιασμού, υλοποίησης και δοκιμών(αυτόματο παρκάρισμα, διατήρηση λωρίδας κυκλοφορίας, προσομοίωση περιβάλλοντος για την εφαρμογή συστημάτων ADAS κτλ). Εξειδικεύεται στον προγραμματισμό μικροελεγκτών, σε λογισμικό ελέγχου και αυτοματοποίησης συστημάτων, ανάπτυξη μοντέλων προσομοίωσης για MiL, SiL και HiL συστήματα εξομοίωσης αυτοκινήτου, εκτέλεση πειραματικών δοκιμών και μελέτη/αξιολόγηση αποτελεσμάτων. Επίσης η ΚΕΝΟΤΟΜ διαθέτει σημαντική εμπειρία στον έλεγχο και αυτοματοποίηση εγκαταστάσεων δοκιμών (Testbenches). Στα πλαίσια των έργων πελατών της, έχει αναπτύξει και βελτιστοποιήσει ανάμεσα σε άλλα αλγορίθμους ελέγχου αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων διαφόρων τεχνολογιών (πλανητικά μέχρι και 9 ταχυτήτων, διπλού συμπλέκτη, σειριακά και άλλα), μηχανισμούς ελέγχου και επίβλεψης της σωστής λειτουργίας ηλεκτρικού και συμβατικού κινητήρα, λογισμικό για το συντονισμό του ηλεκτρικού και συμβατικού κινητήρα, μηχανισμούς επίβλεψης και συστήματα για την ασφάλεια του επιβάτη, αλγορίθμους ελέγχου ηλεκτρικών κινητήρων. Ταυτόχρονα έχει αναπτύξει μοντέλα προσομοίωσης της δυναμικής συμπεριφοράς σχεδόν ολοκλήρου του αυτοκινήτου, συμπεριλαμβανομένων της ανάρτησης και της συμπεριφοράς της σε πολλούς διαφορετικούς τύπους οδοστρώματος (άσφαλτος, χιόνι, χαλίκι και άλλα). Τα μοντέλα αυτά χρησιμοποιούνται σε Hardware-in-the-Loop εξομοιωτές στους οποίους ελέγχονται μονάδες ελέγχου μερικών από τα πιο σύγχρονα επιβατικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων αυτοκινητοβιομηχανιών της Ευρώπης. Όλα τα παραπάνω έχουν γίνει με βάση τις αυστηρές διαδικασίες ανάπτυξης, τα πρότυπα που πρέπει να ακολουθηθούν, τα μέτρα για την ασφάλεια του επιβάτη που είναι απαραίτητα και γενικότερα ακολουθώντας τις πολύ αυστηρές προδιαγραφές της αυτοκινητοβιομηχανίας, που καθιστούν τη διείσδυση σε αυτό το χώρο νέων εταιρειών εξαιρετικά δύσκολη. Συγκεκριμένα, σε όλα τα έργα της εταιρείας χρησιμοποιείται η αρχιτεκτονική που επιβάλλεται από το Autosar, ενώ οι διαδικασίες των υλοποιούμενων έργων των πελατών έχουν πιστοποιηθεί μέχρι Automotive Spice Level 2. Τέλος τα διάφορα τμήματα λογισμικού που έχουν αναπτυχθεί πληρούν το πρότυπο ασφαλείας ISO262628, που είναι απαραίτητο για οποιοδήποτε όχημα κυκλοφορεί στο δρόμο. Η ΚΕΝΟΤΟΜ επιπλέον έχει αναλάβει εξολοκλήρου τον έλεγχο και αυτοματοποίηση εγκαταστάσεων δοκιμών, όπως υδραυλικό σύστημα μετακίνησης της έλικας ελικοπτέρου για την Airbus Helicopters και σύστημα ελεγχόμενων κλιματικών συνθηκών που εγκαταστάθηκε στο Centre of Applied Aviation Research, Hamburg-Finkenwerder.
H JPC Transmission Service, η μόνη εταιρεία αφοσιωμένη στην επισκευή αυτόματων κιβωτίων βαρέως τύπου στην Ελλάδα, με χρόνια εμπειρία στον τομέα, γνωρίζει σε μεγάλος βάθος τις απαιτήσεις μιας τέτοιας συσκευής. Ταυτόχρονα μπορεί να παρέχει όλο τον εξοπλισμό για τη δοκιμή της συσκευής σε πραγματικές συνθήκες, τόσο στις εγκαταστάσεις της, όσο και σε εργοτάξια ανά τον κόσμο. Στεγάζεται σε ενοικιαζόμενες εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο Αττικής και έχει άδεια λειτουργίας ως συνεργείο Μηχανημάτων Έργων. Απασχολεί, εκτός του Χρήστου Μουραφέτη, συνολικά 3 άτομα, 2 μηχανικούς και 1 γραμματεία. Έχει επενδύσει σε σύγχρονα εργαλεία και εξοπλισμό για την αποσυναρμολόγηση, επισκευή και επανασυναρμολόγηση των κιβωτίων ταχυτήτων, καθώς και για τη διάγνωση των βλαβών. Σε αυτά περιλαμβάνονται εξειδικευμένα όργανα μέτρησης μηχανικών, ηλεκτρικών και υδραυλικών μεγεθών. Επίσης έχει κατασκευάσει ένα ιδιότυπο δοκιμαστήριο κιβωτίων ταχυτήτων, μέσω του οποίου μπορεί να δίνει κίνηση στα επισκευασμένα κιβώτια και να κάνει τον τελικό έλεγχο ορθής λειτουργίας τους πριν αυτά παραδοθούν στον πελάτη. Έχει μια ιδιαίτερα πλούσια βιβλιογραφία από βιβλία ανταλλακτικών και εγχειρίδια επισκευών για όλους τους τύπους κιβωτίων ταχυτήτων που επισκευάζει. Ο κύριος μέτοχος και διαχειριστής της εταιρείας, Χρήστος Μουραφέτης, είναι μέτοχος και διαχειριστής από το 1998 της εταιρείας ΑΦΟΙ ΜΟΥΡΑΦΕΤΗ Ε.Π.Ε. η οποία ξεκίνησε με το εμπόριο και την επισκευή Η/Υ, αλλά γρήγορα πήρε τον έλεγχο της εταιρίας του πατέρα του, κ. Ιωάννη Μουραφέτη, ο οποίος είναι μηχανικός και ασχολείται με την επισκευή μηχανημάτων έργων από το 1975. Ήδη ως φοιτητής, εργαζόταν στην οικογενειακή επιχείρηση επισκευάζοντας μηχανήματα έργων τα οποία εισήγαγαν από το εξωτερικό, τα ανακατασκεύαζαν και τα πουλούσαν στην ελληνική αγορά. Κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών εξειδικεύτηκε στα αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων, και το 2008 η εταιρεία σταμάτησε την επισκευή και πώληση μηχανημάτων, και επικεντρώθηκε στην επισκευή κιβωτίων ταχυτήτων και στο εμπόριο ανταλλακτικών. Επίσης έγινε αποκλειστικό Service center για τα κιβώτια ταχυτήτων DANA στην Ελλάδα. Παρά την οικονομική κρίση, η πορεία της εταιρείας δεν έφθινε σε κανένα σημείο. Στις αρχές του 2017 αποφάσισε να προχωρήσει στη δημιουργία ανεξάρτητης εταιρείας, η οποία σήμερα είναι μία από τις συμπράτουσες για την εκπόνηση του συγκεκριμένου πλάνου, το οποίο εξελίσσεται πρακτικά για περισσότερα από 5 χρόνια. Στη διάρκεια αυτών των ετών έχει εμβαθύνει την τεχνογνωσία του για την ολοκληρωτική γνώση της κάθε λειτουργίας ενός κιβωτίου ταχυτήτων, έχει παρακολουθήσει μαθήματα στην πλατφόρμα Labview, και έχει συνεργαστεί με καταξιωμένους επαγγελματίες στον αυτοματισμό για την ανάπτυξη του πρωτοτύπου. Έχει σπουδάσει Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά (πλέον ΠΑ.Δ.Α.) από όπου αποφοίτησε το 1999. Πελάτες της εταιρίας μας ως προς την επισκευή κιβωτίων ταχυτήτων είναι ενδεικτικά: ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, ΤΕΡΝΑ ΑΕ, Goldair Handling, Skyserv, ΔΕΗ κλπ.

Η RDC Informatics συμπλήρωσε ήδη δύο επιτυχημένες δεκαετίες στην αγορά της Πληροφορικής και των Νέων τεχνολογιών, ενώ εξειδικεύεται στην ανάπτυξη & αξιοποίηση εφαρμογών λογισμικού σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα αλλά και στο ηλεκτρονικό marketing. Η RDC Informatics δραστηριοποιείται στο χώρο της ανάπτυξης λογισμικού με έμφαση στις εφαρμογές διαδικτύου (web development) αλλά και στις εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα (mobile applications). Ιδιαίτερη δραστηριοποίηση αναπτύσσει στο χώρο των εφαρμογών για ψηφιακή μάθηση (e-learning applications) με την ανάπτυξη και προώθηση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης MELO – Digital Learning Ecosystem. Βασική στρατηγική της επιχείρησης αποτελεί ο σχεδιασμός και ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών λογισμικού που αξιοποιούν στο μέγιστο φορητές έξυπνες συσκευές, σύμφωνα με τη στρατηγική των μεγάλων κατασκευαστών λογισμικού παγκοσμίως, “cloud first, mobile first”. Επενδύει στρατηγικά σε στελεχιακό δυναμικό υψηλού μορφωτικού επιπέδου και ικανού να εξυπηρετήσει το συγκεκριμένο σκοπό και αναπτύσσει «έξυπνες» λύσεις που αναζητά η αγορά σε διεθνές επίπεδο.

Οι τομείς δραστηριότητας της επιχείρησης είναι:

 1. Software Applications Development
 2. Παροχή υπηρεσιών ψηφιακού marketing

Τα προϊόντα λογισμικού που παράγονται χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 1. Εφαρμογές e-business (e-shops και εφαρμογές b2b)
 2. Εφαρμογές τηλεκπαίδευσης (e-learning platforms)
 3. Ειδικές εφαρμογές διαδικτύου κατά παραγγελία (custom web applications)
 4. Ειδικές mobile εφαρμογές κατά παραγγελία (custom mobile applications)
 5. Διαδραστικές εφαρμογές εκπαιδευτικού λογισμικού (IWB apps)

Για το σύνολο των παραγόμενων προϊόντων λογισμικού η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης έργων (project management), συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες εκπαίδευσης, τεχνικής και τηλεφωνικής υποστήριξης.

Βασική παραγωγική διαδικασία στην επιχείρηση αποτελεί η ανάπτυξη λογισμικού. Η επιχείρηση απασχολεί εξειδικευμένα στελέχη που καλύπτουν όλες τις επιμέρους παραγωγικές διαδικασίες από το σχεδιασμό και την ανάλυση εφαρμογών μέχρι την τελική εκπαίδευση χρηστών σε αυτές.

Συγκεκριμένα στην παραγωγική διαδικασία συμμετέχουν:

 • Business/Software analysts
 • Software Architects
 • UX designersSoftware Developers
 • Testing & support agents

Η όλη διαδικασία παραγωγής καταγράφεται και ελέγχεται σε συστήματα Code Versioning Control όπως ο Microsoft Team Foundation Server (TFS) & το GitHub και παρακολουθείται από σύγχρονες μεθοδολογίες Project Management. Η εταιρεία δραστηριοποιείται ερευνητικά στους κάτωθι τομείς:

 • Adaptive Learning, Machine Learning
 • Social Learning – Social Engagement
 • Operational Excellence through business automation
 • Quality & Risk Management of Corporate Governance
 • IoT / Big Data Software applications

Η RDC Informatics είναι πιστοποιημένη με συστήματα διασφάλισης ποιότητα ISO 9001 Quality Management System & ISO 27001 Information Security System.

 

Ενδεικτικό πελατολόγιο: https://www.rdc.gr/el/static/client-list

Επιλεγμένα έργα – Case Studies: https://www.rdc.gr/el/grid4/case-studies 

Projects Portfolio: https://www.rdc.gr/el/static/projects-portfolio

 

Η ΙNNOESYS που ιδρύθηκε τον Μάιο του 2015. Οι βασικοί μέτοχοι και ιδρυτές της, έχοντας πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων και εφαρμογών, στον ιδιωτικό και ακαδημαϊκό τομέα, αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια νεοφυή επιχείρηση που να δημιουργεί και να παράγει καινοτόμα προϊόντα. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της είναι η προώθηση και υλοποίηση νέων καινοτόμων προϊόντων, η διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος με προϊόντα ανάπτυξης πρωτοτύπων, ο σχεδιασμός και η κατασκευή προϊόντων ηλεκτρονικών συστημάτων και η προώθησή τους στην αγορά. Το 2015 η εταιρεία συμμετείχε στον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων (INNOVATHENS) και στη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.) , όπου και έλαβε τιμητική διάκριση από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Παράλληλα η εταιρεία συμμετέχει σε εκθέσεις, όπως το Startup Safari και έχει διακριθεί σε διαγωνισμούς όπως τον Διαγωνισμό Έργων Ανοιχτής Σχεδίασης του ΕΕΛ/ΛΑΚ με την καινοτόμα ιδέα «J’arrive» που ενώνει την προσωπική μας έξυπνη φορητή συσκευή με την ενεργειακή κατανάλωση του χώρου εργασίας, για την οποία και χρηματοδοτήθηκε. Η εταιρεία ειδικεύεται στην ανάπτυξη λογισμικού ενσωματωμένων συστημάτων (firmware) σε ποικιλία μικροεπεξεργαστών. Ταυτόχρονα αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου την σχεδίαση και ανάπτυξη υλικού και λογισμικού για ολοκληρωμένα συστήματα. Παρέχει καινοτόμες λύσεις και υλοποιεί ολοκληρωμένα προϊόντα για την παγκόσμια αγορά. Έχει συνεργαστεί με μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες σε διάφορα έργα, όπως απομακρυσμένος έλεγχος σιντριβανιών, ασύρματο έλεγχο φωτιστικών ασφαλείας, έλεγχος και παρακολούθηση φωτιστικών αυτοκινητοδρόμων κ.α. Παράλληλα, η Innoesys έχει συνεργαστεί με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, όπως με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την δημιουργία ασύρματων αισθητήρων περιβάλλοντος και με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής σε ασύρματους αισθητήρες που αφορούν τις μετρήσεις ζωτικών ενδείξεων ασθενών. Το 2017 συμμετείχε μαζί με άλλες εταιρείες στην κατάθεση πρότασης στην δράση εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με τίτλο «Φορετή συσκευή ανάλυσης βάδισης ασθενών με Πάρκινσον και πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων για αντικειμενική διάγνωση και παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου.» η οποία και εγκρίθηκε. Τα προϊόντα της απευθύνονται σε ένα μεγάλο εύρος του καταναλωτικού κοινού, αλλά κυρίως σε ανθρώπους και εταιρείες που θέλουν να υλοποιήσουν ή να πειραματιστούν σε νέα προϊόντα. Η εταιρεία Innoesys έχει σκοπό την ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων ιδεών. Η διαφοροποίηση με άλλες νεοφυές επιχειρήσεις της είναι ότι δεν απευθύνεται στην αγορά με ένα μόνο προϊόν. Στόχος της είναι η υλοποίηση και η προώθηση κάθε πρωτοποριακής ιδέας.

H INNOSOPHY δραστηριοποιείται στο χώρο των τεχνολογιών πληροφορικής κι επικοινωνίας, καθώς και υπηρεσιών επιχειρηματικής ανάπτυξης. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες της επιχείρησης επικεντρώνονται σε τρεις άξονες:

Ευρωπαϊκά & Εθνικά προγράμματα: Η Innosophy συμμετέχει στην υλοποίηση κυρίως ερευνητικών έργων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (FP7, MED, URBACT, H2020) και από εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ) κυρίως στους τομείς ICT, Health, Green & Sustainable Development, Smart Cities. H ερευνητική ομάδα αναλαμβάνει τη σύνταξη και την υποβολή προτάσεων έργων, τη διαχείριση και την υλοποίηση δράσεων, τόσο για υπηρεσίες και προϊόντα που ενδιαφέρουν την ίδια την επιχείρηση όσο και για λογαριασμό άλλων φορέων ως external expert.

Επιχειρηματική ανάπτυξη & Καινοτομία: Η Innosophy αναλαμβάνει τη σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων και προτάσεων για χρηματοδότηση από διαφόρων ειδών funds (private, VCs, business angels, χρηματοδοτικά εργαλεία της Ε.Ε., κλπ.), κυρίως για startups, αλλά και για πιο “ώριμες” εταιρείες οι οποίες βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Επίσης, η επιχείρηση συμμετέχει στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των προϊόντων/υπηρεσιών, κυρίως στον τομέα της Πληροφορικής.

Standardization & certification: Τα τελευταία χρόνια έχει αποκτηθεί εξειδίκευση σε cybersecurity, σε supply chain, σε εφαρμογές digital factory 2.0 και σε συστήματα πιστοποίησης. Ειδικότερα, μέλη της ομάδας έργου είναι πιστοποιημένοι επικεφαλής επιθεωρητές ISO 27001, ISO 9001 και ISO 50001.

close espa banner